Make your own free website on Tripod.com

TOP

Intervju:
Prof. dr. med. sci. HAMZA MUJAGIĆ:

"SAMO HRABRO, BRAĆO MUSLIMANI, I NA NAŠOJ I ČETNIČKOJ STRANI"! (IV)

RAZGOVOR VODIO: Bedrudin GUŠIĆHAMZA MUJAGIĆ Prof. dr. med. sci.

GUŠIĆ: Da li se rat u Bosni mogao izbjeći i ako nije, da li se morao na onakav - dejtonski način završiti?

DR. MUJAGIĆ: Da je Josip Broz bio dobronamjeran i da se je na vrijeme pobrinuo za svog nasljednika rat se je mogao izbjeći pod uvjetom da je taj nasljednik bio jak čovjek i da je uz pomoć JNA uveo diktaturu. Samo tako se je mogla suzbiti lavina nadolazećih ekonomskih problema dogovorne, znači političke to jest nikakve ekonomije, koja je krahiravala kako se hladni i blokovski rat sve više otupljavao i USA krediti presahnjivali. Jedino političko umijeće Josipa Broza bilo je što je znalački igrao na klackalici upotrebljavajući Jugoslaviju kao amortizer između Istoka i Zapada u vrijeme hladnog rata između USA i ŠSR-a i zbog toga dobivao velike kredite. I to je na žalost bio izvor sukoba i problema jer novac od kredita nije dijeljen pravedno. Moram napomenuti da sam ja u godinama prije 1990. govorio kako ne treba ići za nasilnim rušenjem države jer je to odviše skupo i odviše krvavo. Josip Broz je iza sebe ostavio kolektivno rukovodstvo što je glupost, pogotovo u zemlji kakva je Jugoslavija i pogotovo u situaciji gdje je prijetila lavina ekonomskih problema a u ekonomske se probleme na Balkanu uvijek zamotaju i uvijek izađu na vrh uvijek među nama prisutne mržnje, antagonizmi , nacionalizmi i ubilačke težnje. Kolektivno je rukovodstvo naivna i prostodušna teorijska pretpostavka jer ljudski mentalni sklop ne dozvoljava funkcioniranje kolektivnog rukovoditelja što se uvijek u povijesti, na svim zemljopisnim prostorima pokazalo. Mi smo, dakle, trebali biti prvi gdje bi takvo rukovodstvo funkcioniralo u situaciji suprotstavljenosti dva stoljećima krvno zavađena plemena i ostale koji čekaju kao lešinari. Smiješno! Koliko god Josip Broz i Masoni kojima je pripadao, ima zasluga za bivšu Jugoslaviju koja je, to sad vidimo, imala svoj imidž i svoj ugled i bila poštovana država, toliko je i kriv što je nije očuvao! Smatram da je Jugoslaviju trebalo sačuvati i da su Slovenci, Hrvati i Alijina kolebljivost i nesigurnost krivi što ona nije očuvana. Tu Milošević i Srbi nisu primarni krivci. Smatram da u narednih 100 godina neće više nitko doći u situaciju da u svojim rukama skoncentrira toliko moći i vlasti kao što je imao Josip Broz. Nakon njegova odlaska bez ostavljena nasljednika, sa kolektivnim rukovodstvom, rat se na prostoru bivše Jugoslavije nije mogao izbjeći zbog Srba i Hrvata. U ovom intervjuu sam djelimično objasnio zašto zbog Srba. Budući nije bilo prostora nisam govorio o "Srpskom programu" vođe poljske emigracije u Londonu, grofa Adama Zhartoriszkog, odakle su prepisana "Serbska Načertanija" Ilije Garašanina koje je dopunio njegov sin Milutin Garašanin i o neprekinutom lancu tradicije i sljedbenika Čartoriszki-eve ideje stvaranja velike Srbije, o planovima Banjalučkog advokata Stevana Moljevića, Ravnogorskom pokretu, Englezima (posebno Tory-evcima) kao prijateljima četnika, o pokušajima za vrijeme komunističke Jugoslavije čišćenja pojedinih prostora od muslimana (Sandžak, Kosovo, Crna Gora i Makedonija) što je pokušao Aleksandar Ranković o obnovljenoj ideološkoj pozadini tih pokušaja koju su uspostavili Ivo Andrić i nekadašnji član Mlade Bosne i Crne ruke Vaso Ćubrilović, o procesu sistematskog pretvaranja nekadašnje JNA u Srpsku vojsku što je teklo od 1970. godine, o pokušaju "Srpskog proljeća" sa tadašnji komunistima po danu a velikosrbima po noći-Latinkom Perović i Slobodanom Penezićem i o unutarnjim napetostima ekonomske prirode koji uvijek i otkoče sukobe, kakvi su bili pod kraj komunističke Jugoslavije.

Uloga KOS-a

   Također nisam govorio ni o novijim hrvatskim težnjama od 1970. godine pa na ovamo, hrvatskom proljeću, itd. Bivša Jugoslavija je imala izvanrednu kontraobavještajnu službu, čuveni KOS, kao što ga Srbi imaju i sada. Taj KOS je još uvijek najbolji i najorganiziraniji u Bosni sa masom muslimana u njemu koji su i dan danas lično motivirani da špijuniraju i prijavljuju. Masa naših hodža su bili ili jesu i dalje KOS-ovci! Mnogi sadašnji tako zvani naši političari su u stvari KOS-ovi agenti koji rade za Srbe a protiv Bosne. Veoma mnogo oficira iz armije BiH i sadašnje tako zvane vojske BiH su ili bili KOS-ovci, ili su još uvijek aktivni! Pored problema što smo mi propao narod, jednako velik problem su i ovi KOS-ovci zbog kojih smo, u novije vrijeme, i propali. Hrvatska se je dobrim dijelom riješila te nevolje i zato je i postala država, ali mi taj problem nismo ni zagrebali. Poseban je problem u tome što oni koji su na čelu vjerske organizacije štite KOS-ovce među hodžama jer su vjerojatno i sami takvi, ili slični tj, ili Masoni ili suradnici stranih službi. Pored svih bolesti od kojih kao propao narod bolujemo, ovo je rak kojeg ćemo se, ovakvi mlitavi i bez petlje, veoma teško, ako ikako i ikada, riješiti. Prema tome, KOS i vodstvo bivše Jugoslavije su apsolutno znali kakva su raspoloženja i šta se dešava i u Srbiji i u Hrvatskoj i šta se dešava u Sloveniji i šta i kako Slovenci podmuklo i neprijateljski rade i rovare i pripremaju se, itd. Bilo je sposobnih ljudi koji su na vrijeme mogli preduzeti potrebne mjere, ali, sveprisutna i svemoćna CIA, što je agencija koja izaziva svako poštivanje, je uspjela već tada uglaviti se u sam vrh tadašnje jugoslovenskog rukovodstva i naređivala je svoj scenario. Taj je scenario kasnije omogućio svođenje muslimana kao naroda u Bosni na Evropi i Zapadu populacijski podnošljiv, to jest, zanemarljiv broj, što je bio stari engleski plan koji su konačno i realizirali, koji su "music man"-Clinton, te Alija i Silajdžija, dobro odradili, a music manov savjetnik za Balkan Ričard Holbrooke definirao i u Dayton-u zapečatio!

Karte Srpskog racionalnog borda

Usput ovdje prilažem dvije karte koje je izradio Srpski Nacionalni Bord sa sjedištem u Beogradu.

 

Karta 1.
Karta 1. 
Englesko obećanje Srbima. Na prvoj karti se vidi granica do koje mogu Srbi ići na zapad koja im je obećana 1915. godine u Londonu. To nastoje ostvariti i Englezi i Srbi.

Na drugoj se karti vidi kako bi po mišljenju Srba trebala izgledati definitivna velika Srbija. Ona se ništa ne razlikuje od mape Adama Shartoriszkog odnosno precrtane mape Ilije Garašanina, kasnije dorađivane mape Stojana Pribičevića, Stevana Moljevića i u najnovije vrijeme Šešelja i Miloševića.
  

Karta 2.

Karta 2.  Definitivne granice velike Srbije po sadašnjim srpskim planovima. Kao što se vidi one se malo razlikuju od današnjeg stanja. Također je i Hrvatska skoro identična sa granicama nekadašnje banovine Hrvatske.
 


Gdje je izlaz?

U ishodu ovakvih planova presudnu će ulogu odigrati mišljenje i količina podrške Vatikana Hrvatima i u kojoj će mjeri Vatikan uspjeti uticati na Engleze i na Amerikance. Bošnjacima muslimanima neka bude jasno da nemaju pravog saveznika i da se na islamski svijet, bolje reći ciganski svijet, ne mogu osloniti. Sve je u Božijoj moći pa i sudbina naroda i država, ali na osnovi ljudske pameti ocjenjujući smatram da Bošnjaci muslimani, kakvim su se pokazali, nisu zaslužili Božiju milost. Ostavljajući Božiju svemoć po strani i razmatrajući mogućnosti među nama - ljudima, za muslimane postoji izlaz jedino ako se dogode dva čuda:
1. Da se među njima samima desi nagao i kvalitetan iskorak pa da ono malo čestitih i stručnih što je preostalo pokažu svijetu da mi nismo svi lopovi, lažovi i nesposobni, nego da nas ima koji su ravni zapadnjacima i
2. Da Hrvatska pristane da se od Hrvatske i Bosne napravi Federacija. Mislim da trećeg izlaza nema i mislim da bošnjačka muslimanska rukovodstva i političari, ovakvi kakvima su se do sada pokazali, nemaju nikakvu šansu da bilo šta značajno učine i da sačuvaju Bosnu. Na žalost. Ovo što rade drugovi - knez Tihomir Tihić i patrijarh Čedomir Cerić je jedan od koraka prema definitivnom priznanju srpskih vojnih osvajanja nakon kojeg slijedi pripajanje osvojenih zemalja, pod nazivom "Zapadne srpske zemlje"-Srbiji. Bošnjane muslimane ponovno podsjećam na 58. ajet Sure An-Nisa iz Kur’ana časnog i na katastrofalne posljedice po narod koji pogazi taj ajet. Onaj narod koji ga pogazi dešavaju mu se Tihići, Cerići, Izetbegovići rahmetli i mlađi, Silajdžići, Čengići, itd. Ponovno podsjećam Bošnjane muslimane na činjenicu da ne može opstati onaj koji niječe Allahove zakone!

Ričard Holbruk - njegov najveći uspjeh, naša najveća katastrofa

   Inače, Ričard Čarls Albert Holbruk je Jevrej rođen u New York-u od roditelja koji su 1930. godine pobjegli iz Njemačke od nacističke opasnosti. Holbrooke je služio nekoliko američkih predsjednika mešetareći po svijetu, svugdje gdje se trebao odigrati scenario dobro poznate "kazališne politike",sa puno praznih fraza i riječi koje ne znače ništa, puno pompeznog pokazivanja u javnosti, a malo ili ništa na djelu i pogotovo ništa od koristi za onog koji je imao nesreću da mu Holbrooke kroji pamet i sudbinu. Prije Bosne donio je "mnogo sreće i dobrobiti" Vijetnamu (boraveći tamo 7 godina kao specijalni savjetnik predsjednika USA za Daleki istok), također "puno sreće" Maroku (kao direktor mirovnih snaga), pa Indoneziji gdje je nakon njega ostalo 200.000 mrtvih, itd. Njegov najveći uspjeh je naša najveća katastrofa jer je međunarodno postao poznat po tome što je sproveo Dayton-ski sporazum koji je on napravio, a naš predsjednik, među ostalima, potpisao! Ovaj je čovjek inače proveo svoju karijeru naizmjenično radeći za američku vanjsku politiku i za privatne firme koje su od te politike imale velike koristi. Bio je direktor niza takvih organizacija i konsultantskih firmi (Lehman Brothers, Public Strategies, itd), a svo vrijeme je zapravo radio za svoju glavnu firmu odakle je dolazilo njegovo financiranje-"Credit Suise First", Boston, zakukuljenu i zamumuljenu švicarsku bankarsku organizaciju koja poslije USA izvlači najviše koristi iz ljudskih nesreća po svijetu i za koju radi čitav niz matematičara, brokera i ovakvih "dobročinitelja" kakav je Holbrooke.

On je, naravno, tuntave i prostodušne političare po Sarajevu pritiskao, muljao, motao i kontao kako je htjeo i kad je htjeo. Njegova taktika je ušla u klasiku američkih diplomatskih udžbenika-krajnje lijepo i servilno ponašanje, sa dječijim nevinim licem i smiješkom, koje se u sekundi smjenjivalo sa namrgođenim zlim licem i žestokim prijetnjama. Suština taktike je sladak govor sprijeda i istovremeno zavrtanje ruku straga što je naš drug predsjednik jednom naivno i priznao! Holbrooke je tvorac i definicije koja je na žalost ušla kao dio standardnog opisa i ocjene događaja u Bosni! On je napisao, a drug predsjednik potpisao da u Bosni nije bila brutalna agresija do zuba naoružanih koljača sa istoka, nego da je u Bosni bio građanski i etnički rat! Takva definicija se sada može naći u svim zapadnjačkim tekstovima koji se tiču naše domovine. Mi se sad možemo koliko hoćemo šokirati i pjeniti i na Republiku Srpsku i na definiciju sukoba u Bosni kao građanski rat. Tu mi više ništa ne možemo učiniti i to će tako ostati, jer-oboje je potpisao naš predsjednik uz obilnu pomoć mahalskog balavca Silajdžića i uz kasniju poslušnost profesionalnog kockara Šaćirbegovića. Ta definicija je glavni razlog zašto se zastupnici naše tužbe u Hagu ponašaju svima nama neobjašnjivo! Oni to znaju, ali ne smiju i neće kazati narodu bojeći se odmazde od strane Alijinih nasljednika! Trebam li podsjetiti da je i advokatski posao također lopovluk! Imao sam priliku prije oko 3 mjeseca ovdje u Bostonu na jednoj gala večeri razgovarati sa dvije gospođe iz britanske diplomatije koje sada borave u Bostonu i pohađaju kurseve u "Fletcher School of Diplomacy" na Tufts University. Fletcher School of Diplomacy je najbolja diplomatska škola u USA. Te večere se zapravo stidim jer sam dozvolio da budem izazvan i izgubio sam kontrolu i mlatarao rukama i galamio i svašta rekao, ali je navodim zbog toga što smo se u jednom žestoko složili. Naime, mlađa od dvije dame je rekla da ako u Bosni još ima muška da bi to muško trebalo ubiti Holbrooke-a! Nikad se sa jednim Englezom nisam više složio! Gospođa inače ima zvanje magistra iz međunarodne politike i dobro zna prilike u Bosni!

Prazna obećanja "the music man-a"

Vraćam se unatrag na krasan i sunčan dan jedne subote početkom ljeta nakon Skupštine u Tešnju i ponovno podsjećam na razgovor na mojoj povijesnoj Ravni pod trešnjom. Tada sam trebao napraviti puč i uhvatiti i zavezati Aliju Izetbegovića. Bilo je mojih Krajišnika okolo - mogli smo to lahko uraditi. Također sam trebao premlatiti sadašnjeg tako zvanog Reisa u Foči jer da sam ga dobro prebio vjerojatno ne bi danas, zbog lične koristi i bolesne želje za titulom evropskog muftije, izdavao i prodavao zadnje ostatke naše domovine. Sa Holbrooke-om se nisam nikad sreo, ali da jesam ne bi napravio propust kao sa Alijom. Pravim digresiju i pitam Bošnjane muslimane dokle najmeravaju biti slijepi kod očiju i dokle će pokušavati opstati sa glavom u pijesku??!!!! Za sve je njih, na primjer i dan danas "music man" heroj?! Pitam ih, zbog čega?? Za njih su izdajice heroji?!! Zbog čega?!!!! U prosincu 1995. godine Klintonova je administracija zaustavila rat u Bosni i tako nanijela nama Bošnjacima jednu od najvećih nepravdi i nesreća u našoj povijesti!!! Ponosan na jedan od svojih rijetkih, po njegovu mišljenju, međunarodnih uspjeha, Klinton je objavio kako će, u suglasju sa USA isforsiranim Dejtonskim mirovnim ugovorom, svi prognanici se moći vratiti svojim kućama u svoje stanove i na svoje posjede?! Rekao je:" Ljudi će se moći slobodno i neometano kretati diljem Bosne, a ljudska prava svakog građanina ponaosob će biti garantirana od strane neovisne komisije sastavljene od međunarodnih civilnih policajaca! Osobe koje su optužene za ratne zločine će biti isključene iz političkog života "! Mi smo svjedoci da i danas, nakon 11 godina, ni jedno od ovih obećanja nije ispunjeno. Mi se na primjer ne možemo vratiti u Banjaluku, a ja se za svoj stan borim već punih 8 godina i još se nisam izborio!! U međuvremenu su lokalne vlasti u Banjaluci dva puta uklanjale dokumentaciju i činile sijaset prepreka, a sve uz znanje i prećutan blagoslov Klintonove međunarodne policije koja ima dva aršina-jedan za nas i drugi za Srbe!! Nasuprot tome, radi se holbrukovski magareće uporno da se konačno naša domovina podijeli na tri dijela!! Na žalost, kako god je naš "predsjednik" po privatnim sastancima po svijetu 16 puta potpisivao komadanje i prodavanje nas i naših imanja i kuća, tako i od strane njega određeni i izabrani nasljednici nastavljaju istim putem!! Izdaju domovine, naime, ne može učiniti ni jedan stranac, bez obzira tko on bio! Izdaju domovine može učiniti samo netko između nas!! Ne bi nikad mogla nastati Republika Srpska da je nije odobrio naš predsjednik i potpisao naš kockar i rakidžija!! Naši su napravili srpsku republiku, nije nitko sa strane!! Bošnjane muslimane još jednom podsjećam na KOS i CIA-u!!! Kao rezultat daljnje suradnje našeg predsjednika i USA predsjednika oko 2.2 miliona prognanih izvan i unutar Bosne još uvijek, 11 godina nakon obećanja, žive kao građani trećeg reda i ne mogu skrpiti svoje familije i srediti svoje živote dostojne čovjeka!! Kao dodatak tome, četiri područja su još uvijek neriješena i bez obzira na sadašnje stanje, su pod znakom pitanja: Goražde koje je bespomoćno i vojno ga nije moguće braniti, Sarajevo koje je zbog strategijske situacije vojno totalno izloženo i ugroženo, Brčko koje još uvijek "lebdi" i ne zna se u što će se na kraju pretvoriti i naša bolna rana Krajina-potpuno odsječena od matice domovine, vojno i ekonomski totalno ugrožena i neodbranjiva!!! Sjeti se samo Kotorana kod Doboja, sjeti se Fate iz Drinjače?! Ljudima je brutalno oteta njihova zemlja i ne mogu je dobiti sudski a "međunarodni" uhljupi sve to promatraju! Bošnjacima muslimanima treba bit jasno da je ovakvo stanje nemoguće i neodrživo i da je namjerno napravljeno da traje dok treba i dok se u međuvremenu ponovno ne poslažu kockice i vidi šta će se uraditi sa problemom dva plemena-Srbima i Hrvatima i šta će se uraditi sa sporednim problemom-šačicom Bošnjaka muslimana i ostacima njihove nekadašnje domovine!!!

Raščistimo prvo sami sa sobom

   Ja vidim da po svim našim glasilima i internet stranicama i dalje svi udaraju po Srbima pa i po Hrvatima i vidim da i dalje Bošnjacima muslimanima nije pamet došla iz stražnjice u glavu (dobro je to definirao Rašković) jer i dalje nemaju snage pogledati se licem u lice i rasčistiti među sobom, nego i dalje svoje smeće zameću pod sećiju i dalje (što već traje 150 godina) okrivljuju druge za našu tragediju! Mi smo svi fini samo drugi nas diraju?!! Dokle god nojevi sa glavom u pijesku budu okrivljavali druge, a šutili o svojim problemima i ne budu smogli snage rasčistiti sa svojim nesposobnjacima i izdajicama, mi ćemo propadati i dalje i pitanje je da li se je uopće više moguće izvući iz situacije u kojoj se nalazimo i da li je moguće spasiti domovinu. Doduše, barem po mojim saznanjima, ima ih mnogo kojima je u svijetu lijepo, ljepše nego u Bosni, i nije ih puno ni briga!!! Da je tadašnje srpsko rukovodstvo pristalo na dogovore o mirnoj raspodjeli i razgraničenju bez pomisli na njihovu uvijek vruću želju o "tamo gdje je i jednog Srbina tu je Srbija", "svi Srbi u jednu državu" i bez pomisli na dominaciju bivšom Jugoslavijom i da su se mogli pomiriti sa činjenicom da prestaje njihovih 75 godina držanja vlasti i ugnjetavanja onih koji imaju nesreću živjeti blizu njih, gdje prije svega mislim na muslimane na Kosovu, Sandžaku, Makedoniji, Gorane i muslimane u Bosni, pa i Hrvate i da su se Hrvati mogli osloboditi povijesnog pritiska, ne toliko da imaju svoju državu nego bolesne želje da to budu samo katolici Hrvati i apsolutno katoličko hrvatska dominacija u Hrvatskoj-mogao se je i pored prisutne CIA-e izbjeći sukob. Pa Hrvatski je sabor još prije 1800. godine donio zaključak da je Hrvat samo onaj tko je katolik! Da je bio moguć dogovor između dva plemena Srba i Hrvata lahko bi se mogli kontrolirati Slovenci koji nisu nikad bili ni pleme, ni narod, ni nacija, niti država, ali ih je malo, složni su i uvijek iz svakog konflikta na Balkanu izvuku maksimalnu korist uz minimalne žrtve, mogli su lahko biti kontrolirani. Ostali bi se složili. Svi bi Bošnjaci bili pristali živjeti u nekakvoj vrsti nove Jugoslavije sa pravilnijom raspodjelom ekonomskih dobara i političke moći. Sve je i uvijek rezultat sklopa okolnosti. Da je bilo pametnih ljudi što razmišljaju ekonomski i hladne glave-moglo je sve proći bez tragedije. Na žalost, u Hrvatskoj poslije Ante Starčevića i u Bosni poslije Husein kapetana Gradaščevića-više nije bilo pametna insana na vlasti, a u Srbiji bez obzira na režim su svi prožeti velikom Srbijom i u njih uopće nije važno tko je i kakav na vlasti, uvijek će taj htjeti veliku Srbiju. Srbi se nisu htjeli odreći ekonomske koristi, političke dominacije i vidili su veliku šansu za stvaranje Velike Srbije do Turnja kod Karlovca, a Hrvati su htjeli svoju državu samo za sebe, po mogućnosti do Drine, a ako to ne, makar u granicama nekadašnje banovine Hrvatske. Dušanovo carstvo na istoku i Tomislavovo kraljevstvo na zapadu, jedni pravoslavci, drugi katolici i jedni i drugi na periferiji svojih imperija i kao takvi ekstremni, a među njima ostatak Bsanskog kraljevstva kojeg svi niječu i ostatak turskog carstva kojeg svi mrze, između katolislavlja i pravoslavlja je MEĐUSLAVLJE, NEKAD NAJJAČE, DANAS NAJSLABIJE, MEĐUSLAVLJE KOJE je nastanjeno većinom ONIM DRUGIM, a oni drugi nisu mi (ni pravoslavci ni katolici) pa njih kao takve treba pomesti i povijesna metla nas dobro mete, ali to prostodušni Bošnjaci ne vide, jer temeljni je povijesni zakon da jači i bolji uništava slabijeg i lošijeg. Samo Bošnjaci u Bosni lažu samima sebi da to nije tako. Već 850 godina traje hrmbanje i gušanje i bitka za vratove između katolislavlja na zapadu i pravoslavlja na istoku, a na žalost se to ne može riješiti drugačije nego li uspostavom tvrde granice među njima, a kako uspostaviti tu tvrdu granicu kad su tu ONI, NAJČIŠĆI HRVATSKI PLEMIĆI I HRVATSKO CVIJEĆE I GENETSKI MANJE VRIJEDNI MUSLIĆI -KAKO KAD, I SRBI MUSLOMANI I IZDAJICE PRADEDOVSKE VERE, KOJE, BRE, TREBA ZATRATI, TAKOĐER, KAKO KAD I, KAKO KAD ZATREBA!!! Negdje sam u ovom intervjuu rekao da je zbog grešaka našeg rukovodstva nastala žestoka agitacija za nastanak Srba i Hrvata u Bosni i da su nakon tog, zbog naše slabosti i nastali Hrvati i Srbi u Bosni i to je proces koji se danas uz obilatu pomoć trenutačnog bošnjačkog muslimanskog rukovodstva (Tihić, Izetbegović, Cerić i Lagumdžija, a prije svega sva SDA), pretvara u Srbiju u Bosni i u Hrvatsku u Bosni, uz nestanak Bosne!!!! Ja imam kod sebe kopiju memoara Ademage Mešića. Na stranu što je čovjek otišao pogrešnim putom u Hrvatstvo, ali nitko od tih muslimana nikad ne prizna i nikad ništa ne napisa da je to bio čovjek koji je između dva svjetska rata ili počeo, ili finansirao sve moguće akcije i poduhvate za spas i dobrobit Bosne i Bošnjaka!! Najznačajniji čovjek među muslimanima između dva rata! Da je Srbin ili Hrvat imao bi status legende i heroja, ali je bio musliman,eh, muslimani priznaju samo izdajice kakav je bio Alija! Ademaga u svojim memoarima lijepo opisuje kakva je bila propaganda i kakva je bila situacija u Tešnju. Hrvatski učitelj Ivica Hećimović i njegova žena sabirali oko sebe muslimane i propagirali hrvatstvo i pjevali "Vilo Velebita" i "Lijepa naša" i mislili na Hrvatsku. Srpski učitelj Stevo Petranović u Tešnju i njegov brat Bogoljub (Teofil) u Sarajevu okupljali oko sebe muslimane i pjevali "Karađorđevku" i "Bože pravde" i mislili na Srbiju. Članovi begovske familije Ferizbegovića u Tešnju su bili vatreni srpski radikali (?!), drugi su bili vatreni Radićevci i Hrvati, i tako! I muslimani su okupljali sebe oko sebe-na sohbetima i teferičima gdje pjevaše o sevdahu i ašikovanju ne znajući za himnu, a ne misleći na državu Bosnu! U Jugoslaviji su se najviše bunili Hrvati zbog pljačke jer je najveći prihod komunističke Jugoslavije, prihod od turizma ostvarivan u Hrvatskoj, na Jadranu i najveći dio tog prihoda išao u Beograd. Drugi po redu prihod je dolazio iz Bosne od uglja, soli, elektrike i ruda i čelika iz Zenice i taj je prihod daleko najvećim dijelom išao u Beograd. Pa Tuzla kojoj je Uzvišeni dao neizmjerna bogatstva je danas upropašćeni grad jer tone zbog kopanja i jama pod njom, zbog eksploatacije soli i uglja, ali prihod nije ostajao u Tuzli pa ni u Bosni, nego išao u Beograd. Tuzla je izgradila makar pola Novog Beograda, makar pola Vojne Medicinske Akademije, makar pola cesta po Srbiji i makar pola dalmatinske jadranske obale. Ja se sjećam dok sam živio u Zagrebu kako su Hrvati škrgutali zubima kad se morao davati novac za Kosovo. Bošnjaci i Tuzlaci nisu škrgutali zubima, oni bi i dalje k’o što su i naučili, robovali i šutili. Ali, Hrvati su drugo, Hrvati su samo čekali priliku. To se tako dobro vidilo od 1970. godine na ovamo. Bio sam svjedok svih događaja Hrvatskog proljeća 1972-1973 godine u Zagrebu i znam kakva je mržnja Hrvata bila prema Beogradu, Srbima i bivšem režimu. Pa sjećaš li se kad na vrlo lukav način bi raspisan zajam za obnovu Jugoslavije a odmah potom i zajam za ekonomsku obnovu Srbije. Ja sam tog vremena živio u Njemačkoj, ali kad sam dolazio ja sam i govorio i vikao, nemojte ljudi, ne plaćajte, ne dajte od svojih zarada, ne znate šta se dešava, s tim parama se kupuje oružje s kojim će nas jednog dana umlatiti, nemojteeee! Ljudi su govorili, de ba doktore, ne budalesaj, drugi su govorili, pa moram, išćeraće me s posla, itd., i na koncu takvi biše išćerani iz Bosne!! Da je bilo sloge makar tada i da smo se pobunili ne bi bivša JNA/Srpska vojska mogla kupiti i proizvesti toliko oružja i toliko nas ubijati! Kupili su ga našim parama i ubijali su nas našim parama-našom krivnjom!!! Ekonomski razlozi su bili u podlozi svega, a na njih je lahko nakalemit, na Balkanu uvijek prisutne i uvijek dežurne ostale nacionalističke, agresorske, napadačke, uništavačke itd., razloge. Bošnjacima muslimanima treba biti jasno da nigdje više na Planeti kao na Balkanu ne živi na tako malom prostoru toliko puno malih jednoplemenskih državica i plemena u njima koja su stoljećima krvno zavađena i koja žive u vječitom strahu jedni od drugih. Dok god se ne napravi jaka središnja Balkanska država, koja mora krenuti iz sadašnjih ostataka Bosne kao središta, nikad neće biti stabilnosti, niti mira na Balkanu!!

Ante Marković - spasonosno rješenje za bivšu Jugoslaviju

  Ante Marković je bio spasonosan za bivšu Jugoslaviju i da su ga USA vlasti podržale, održala bi se Jugoslavija i pored svih napetosti jer bi ekonomsko blagostanje, ako ne odstranilo, a ono makar za mnogo desetljeća u budućnost odložilo sukob. USA vlast je veoma dobro znala šta dolazi nakon što Ante (ili da je bio bilo koji pametan i sposoban ekonomista umjesto Ante) padne. Na žalost tu se vidila Makijavelijevska politika USA i Zapada: nisu htjeli podržati Markovića, on je stradao na pitanju Kosova, a znali su da nakon njega dolazi krvavi obračun. Oni su pustili da se desi taj obračun za koji su znali da će biti neravnopravan (treća vojna sila u Evropi čiji su skoro sva oprema i oružje pripali do zuba naoružanim Srbima protiv potpuno nespremnih i golorukih muslimana sa embargom na oružje znači doslovce-ubistvo). Njima je to ubistvo poslužilo da na elegantan način i bez žrtava ušetaju u ključ Balkana u kojem sad drže strategijski važna mjesta iz kojih oni neće nikad otići. Kao i uvijek u klasičnim scenarijima sukoba među vjerskim frakcijama mi smo bili prepušćani erupciji svih nagomilanih problema dogovorne ekonomije komunističke Jugoslavije i posljedicama negativne kadrovske selekcije i partijske podobnosti, a eksplozija ekonomskih problema je najpogodnije tlo i najbolja situacija da se odmanifestiraju sve nagomilane mržnje i sve netrpeljivosti. Ne treba zaboraviti da mi na Balkanu još uvijek ne možemo govoriti o politici i o političkim odnosima u smislu kako se to govori i radi u civiliziranom svijetu.

O balkanskim plemenima  

   Na Balkanu su primitivna plemena i jednoplemenske, jednovjerske državice sa agresivnim pravoslavljem na istoku i agresivnim katoličanstvom na zapadu, a oba najagresivniji na svojim periferijama to jest u Bosni gdje je tolerantan jedino Islam! U nas se politika svodi na "gledanje preko ograde na onog drugog". A, hah, vidi ti njih, vidi, oni nisu iste vjere kao mi, oni nemaju iste običaje kao mi, vidi, govore i malo drugačijim jezikom, znači-oni nisu mi, oni su drugo, a ako su drugo oni su loši (budući smo mi dobri) a kad su loši oni se moraju pobiti", a uvijek i najprije se počnu ubijati "ostaci mrskih osvajača sa istoka", jer osvajači odavde odoše a svoje ostatke muslimane u Bosni ostaviše k’o sepet krušaka na placu, premalu skupinu da se ista od njih napravi i preveliku da ih se sve odjednom pobije. Da, to je cijena koju mi plaćamo zbog grešaka naših predaka koji nisu prihvatali svoje nacionalno ime i koji nisu htjeli njegovati svoje nacionalno ime po zemlji Bosni! Ti preci su također napravili i grešku što su preko noći prestali održavati i njegovati svoju kulturu i svoju tradiciju i prihvatili tuđu kulturu i tuđu tradiciju i počeli njegovati "tradiciju Osmanskog društva", umjesto da su nastavili održavati i njegovati "tradiciju Bošnjačkog društva"! Zbog tog su nas uvijek tu prisutni oportunisti Srbi i Hrvati i označili kao "izdajice vere" i "Srbe muslomane" i "prebjege od vjere" i "Hrvatsko cvijeće", kako im je kad za koju priliku trebalo. Naše sadašnje muke nisu od jučer, nego traju 150 godina i neće prestati ni u narednih 100 godina. Dapače, mislim da će biti gore. Gledajući kako naš narod nije narod i kako se ne zna boriti za domovinu mislim da ćemo izgubiti sva obilježja naroda, izgubićemo svoj grunt, neće biti ni spomena o državi u kojoj bi mi mogli živiti po svom, a ne po tuđem nahođenju i mi ćemo kao ljudska skupina spasti na nivo hizmećara i robova.

Greške naših čukundjedova, uloga uleme...

Mi sada zapravo već jesmo hizmećari svjetskih gazdi, samo što narod to ne vidi.

Mi plaćamo greške svojih čukundjedova i pradjedova, a naša djeca će plaćati greške onih koji su danas od nas na vlasti. Naši čukundjedovi i pradjedovi jesu herojski branili i proširivali zapadne granice moćnog carstva, ali kad trebade definirati sebe i svoj vatan i kad se trebade boriti za sebe-to ne znadoše, a Turci nas izdadoše! Bošnjačka muslimanska rukovodstva u potonjih 150 godina uporno izigravaju od strane Uzvišenog Allaha naređenu obavezu borbe za vatan, na osnovi čijeg ispunjavanja ljudska vrsta i plemena jedino mogu opstati, Naši čukundjedovi i pradjedovi nisu dovoljno vodili računa da MORAJU BITI NA SVOJOJ ROĐENOJ ZEMLJI, NA BAŠTINI, TUZDI, U SVOJOJ HIŽI, I NISU HTJELI UZETI IME ZEMLJE, NEGO UVIJEK UZIMALI IME VJERE, POISTOVJEČUJUĆI IME ZEMLJE SA CAREM U STAMBOLU KOJEM JE DO BOŠNJANA UVIJEK BILO STALO KOLIKO I DO LANJSKE JUGOVINE! Koliko su se naši pradjedovi borili za tursku vlast ilustrira podatak koji ovdje navodim iz moga "kitabli teftera". Bitku na Mohačkom polju 1526. godine, koja je odlučila sudbinu Ugarskog kraIjevstva i srednje Evrope, Turci su dobili zaslugama Bošnjačke vojske, gazi Husref bega, gazi Murat bega Tardića iz Šibenika i smederevskog sandžaka Bali bega koji je također bio Bošnjak. U toj bitci su Bošnjaci muslimani, popisani u 20.000 dalkilica* , što bi samo glave povezi bijelim čevrama*, goli do pojasa u tankim beznim gaćama i samo sa handžarom i sabljom u rukama, ne hajući za život i prezirući smrt, prvi prsima udarili na 85 vlaških topova od sedam kralja, a Bošnjačke akinđije, halaknuvši sa okolnih brda, uhvativši savezničku vojsku u halku, dovršili posao. U jednoj drugoj znamenitoj bitci na Orlovu polju za koju se skoro i ne zna, Bošnjaci muslimani su kao akinđije uhvatili pet kralja. Lijepo veli pjesma:

. …..Sve car dade što zaiska Džano, pa ga onda na Orlovu pita ko je koga ufatio kralja? A Džano mu poče kazivati: Prvoga je ufatio kralja, moj sestriću Ibro Fazlagiću, a drugog je ufatio kralja, beg Vitković sa Glasinca ravna, trećeg Kopčić od bijela Duvna, a četvrtog kralja ufatio, Kaplan Halil sa Dubrava ravnih, A petog je kralja ufatio, Od Goražda Sijerčić Alajbeg….

Gdje su danas Fazlagići, Kopčići i Sijerčići za koje znam da ih ima? Di oni biše u potonjih 15 godina kad se odlučivala sudbina Bosne? Zar su zamijenili junaštvo, slavu i sablje pradjedova za dobra kola, udoban stan i viski s ledom, ako može?! Pitam se da li uopće znaju šta o svom porijeklu? Dotle smo mi dogurali, jarane moj. Kaplani su davno izginuli, a mislim da ni Vitkovića nejma više. Danas na Ravnoj Romaniji i na Glasincu nejma više ni jednog muslimanskog uha, a sve su to bili naši posjedi i naša zemlja! A zašto nema nas tamo na našoj zemlji? Misliš, naseljavali se pravoslavci pa nas potisli? Ako tako misliš, veoma pogrešno misliš! Na Glasincu i na Romaniji nema više Vitkovića (ili ima koji povlašen?) i nema više nas zbog tog što su tako htjeli naši pradjedovi! Turska je vlast na koncu htjela u te pogranične krajeve naseliti muslimane Čerkeze kao vješte konjanike i veoma dobre i hrabre ratnike da čuvaju granicu od crnogorskih plemena. Ne dadoše naši pradjedovi da se braća Čerkezi nasele! A zašto ne dadoše? Zato što su Čerkezi isto bili ratnici i slobodni ljudi (prava sloboda je samo pod sjenama sabalja!) i što su bili ravnopravni našima. To se nikako Bošnjacima muslimanima nije sviđalo i nije bilo profitabilno. Daleko profitabilnije je bilo naseliti merope-pravoslavce iz Stare Srbije (Duklje i Raša) i južne Srbije kao robove i besplatnu radnu snagu! I tako i bi! Za naseljavanje je odgovoran Numan pasa Ćuprilić, Arnaut koji sa Bosnom nema nissta zajedniccko i bilo mu je svejedno. Tako su i Turci, a i naši pretci naseljavali pravoslavce Vlahe i Cincare (Vlasi i Cincari nisu Srbi) u pogranične dijelove Bosne da služe kao derbendžije (čuvari prolaza i putova i ćuprija) i u unutrašnjost Bosne gdje je to trebalo. Tako ih naseliše u istočnu Bosnu, istočni Hum i Zahumlje (današnja istočna Hercegovina). U Krajinu, u zapadnu Hercegovinu i oko Maglaja. Osim Numan paše Vlahe su naseljavali još i Abdulkadir, valija smederevski, zvani Turalibeg. On kad siđe sa valiluka napravi u Tuzli poljsku ili Turalibegovu džamiju i za nju uvakufi sela u brčanskoj nahiji, Visore, Vraziće, Babin dol, itd. u koje naseli pravoslavne familije iz Srbije. Još se može naći tih dokumenata a u ovom koji ja imam o naseljavanju Vlaha u sjeveroistočnu Bosnu postoje navedena imena. Ti podaci imaju i u agrarnom govoru Mustajbega Mutevelića iz Pazarića, a govor se u cjelosti može naći u knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. U Krajinu je Vlahe naseljavao Ferhad paša Sokolović, oko Maglaja i Tešnja Ferhad beg rođak gazi Husref bega i rođak Sulejmana II. Tešanjsku čaršijsku džamiju je sagradio Ferhat beg, koji je bio ćehaja gazi Husref bega. Ovi su Vlasi bili dobili i poseban status i taj se dokumenat može još naći: "Kanuni eflaki Magolay" , itd. Preko 92% zemlje Bosne je bilo u vlasništvu Bošnjaka muslimana (i tu dokumentaciju ima drug Adil Zulfikarpašić) a danas primjerice u Sjeveroistočnoj i istočnoj Bosni negdanji Vlasi, a današnji Srbi polažu povijesno pravo na zemlju. Smiješno i drsko! Oni su u Bosnu doselili kao robovi i doseljavali su ih i Turci i naši i nemaju nikakva povijesna utemeljenja u Bosni. Ivan Mohorović, pisar znamenitog fratra Grge Martića je zapisao njegova kazivanja u kojima on govori da do 1863. godine nije bilo Srba u Bosni, kao što nije bilo niti Hrvata! Postaše Srbi i Hrvati i razoriše jednu od najstarijih država, zemlju Bosnu, među ostalima i greškama naših predaka. Član Mlade Bosne i Crne ruke, bivši beg i stolarski radnik, Muhamed Mehmedbašić je otišao svojim kmetovima i rekao otprilike ovo (imam tačno zapisano i citirano u mom "kitabli libru" i imam zapisana imena tih kmetova): "Ja sam demokrata. Ja sam zemlju naslijedio, a vi je obrađujete i ona pripada vama. Platite mi samo za halat koji vam ostavljam". I tako, predao zemlju Vlasima. Bio je planiran da otrovnim bodežom ubije Oskara Potiorek-a, austrijskog guvernera Bosne, ali nije uspio. Otišao je u Marsej ganjati svjetsku revoluciju sa Mustafom Golubićem i oba se povlačili po Marsejskim bircuzima, a zemlja dopade u šake naših neprijatelja. Muhamed Mehmedbašić završi kao podvornik u osnovnoj školi mislim na Ilidži kod Sarajeva. Tako mu ga je to!

Kolo sriće uokoli Vrteći se ne pristaje. Ko bi gori sad je doli, a ko doli gori ustaje!

Važna dešavanja među plemenima i narodima imaju posljedice koje traju stoljećima. Događaji oko naroda i sudbine naroda su ponajviše sklop okolnosti. Svevišnji ti napravi situaciju. Ako si sposoban i organiziran i iskoristiš je kako treba, posljedica je dobro stanje po tvoj narod što može trajati stoljećima. Ako ne iskoristiš, posljedica također traje stoljećima-kao mučenje. Mi u potonjih 150 godina ništa više nismo postigli nego mučenje za nas, a Srbi sa istoka su 100% ostvarili sve svoje strategijske ciljeve na račun nas i naše zemlje!!! Od Husein kapetana Gradaščevića pa do dana današnjeg sva naša Bošnjačko muslimanska politika je trpeća i durajuća-dakle magareća! Mi smo stalno u situaciji da od dva zla-biramo-veće zlo, jer i u takvoj situaciji izbor nije više naš, nego naš izbor zavisi od strategijskih interesa naših gazdi! Uzvišeni svakom da mogućnost izbora, a u glavnom od sposobnosti svakoga ovisi kakav će biti ishod. U toj i tako definiranoj politici svoj velik udio imaju naši vjerski rukovodioci! Čak ni Džemaludin efendija Čaušević nije u sebi imao revolucionarnog duha. Naši vjerski vođe nikad nisu narodu govorili digni glavu, ustani, isprsi se, 12 stoljeća slavne tradicije je za tobom, bori se za svoje dostojanstvo na Allahovu putu, borite se u safovima i odjednom svi, i tako dalje! Naše su hodže uvijek i u svakoj situaciji pronalazile nekakav srednji put, nekakav put trpljenja i čekanja, nekakav put ako je ikako moguće dogovora sa vlastima i vjerski rukovodioci su čak i u najneprijateljskijim režimima kakvi su bili srpski režimi kraljevine Jugoslavije i režim komunističke Jugoslavije nalazili pute suradnje sa vlastima! Ne treba zaboraviti da pravu vjeru ne mogu odmijeniti nikakva ideologija ni uprava i ne treba zaboraviti da bi hodže, a pogotovo vjerske vođe, trebali biti naš duhovni oslonac, a oni to nisu!! Ne treba nikad zaboraviti da se sa naredbama Svevišnjeg ne može kalkulirati i manipulirati a mnogo hodža i kalkuliraju i manipuliraju! Ti isti naši pradjedovi iskrviše se i posvadiše se kad je bio odsudan čas da se brani domovina Bosna. Jedni bili za Bosnu, jedni za Tursku, treći u dosluhu sa Hrvatima, četvrti u dosluhu sa Srbima, i tako. Ode Bosna na raboš! *Dal-kilic=Turska riječ, a znači doslovce-gola sablja!

Naši suvremenici - linijom naših djedova: za tuđe interese...

Naši djedovi i očevi i naši suvremenici su većinom nastavili i većinom nastavljaju istom linijom-borbe za tuđe interese i tuđe države, ili u najboljem slučaju, postupajući po tuđinskoj zapovijedi-zaboravljajući, ili ostavljajući po strani ono što se nikad ne smije zaboraviti, niti ostaviti u stranu-zaboravljajući domovinu Bosnu! Pred pad Bošnjačkog kraljevstva Bošnjaci su bili jedni za patarensku samostalnost, jedni za rimokatoličku ovisnost, treći za ugarsku ovisnost, a četvrti zvali Turke. Pred pad Turske carevine jedni navlačili Bosnu prema Beču, drugi prema Pešti, treći prema Stambolu, a jedino sirotinja navlačila Bosnu na Bosni. Kad dođe Austrija jedni upirali očima u Beč, drugi u Peštu, a treći u Stambol, a samo narod upirao oči u Bosnu; kad dođe kraljevina Srbalja Crnođorđevića i Obrenovića koji svi potiču od trgovaca sa svinjama i marvom, jedni išli u Beograd službeno i javno, drugi u Zagreb, krišom i tajno, a treći jednako zauspirali dušom za carem i Stambolom, a jedino narod zauspirao dušom za Bosnom; kad dođe komunistička Jugoslavija i tako se sve rješavalo kod braće Srbalja u Beogradu pa tako od svih 6 saveznih država jedino Bosna i bošnjačko nacionalno pitanje ostaše neriješeni i za to mi danas imamo ovo što imamo-ne znamo više ni gdje smo ni šta smo!!! Naša su rukovodstva davno izigrala pred Bogom temeljnu, iskonsku obavezu, na osnovi čijeg svakodnevnog ispunjavanja narodi jedino stiču trajno pravo da ponosno hodaju pod zvijezdama i časno opstanu „na zemlji svojoj i na baštini plemenitoj.."Nisam ja džabe spomenuo moj razgovor sa rahmetli Alijom na mojoj znamenitoj Ravni pod trešnjom, kad mi je rekao: "Ja se ovog svega bojim, ovo treba zaustaviti! Nama ne treba više nego jedna stranka od 100.000 članova i jedno mjesto u Parlamentu????!!!" Jesam, griješnik sam i ja. Jesam li i ja izdao svoje pradjedove? Jesam, izdao sam i ja!!!! Jer moji pradjedovi su bili akinđije i ime i titulu su na sablji dobili! Da sam ja bio pravi nasljednik svojih pradjedova ja sam tu, na mojoj Ravni, pod mojom trešnjom, tog istog trena, tom istom Aliji trebao skinuti murtatsku* glavu!!! Jer to što mi je rekao jeste bila izdaja!!!! Da sam to uradio vjerojatno bi mi danas imali svoju cjelovitu Bosnu, a ne bi je dva jadnika (oba ih je izabrao Alija, a ne mi), dvije jednostavne, polupismene i sirove i surove seljačke duše, što znaju samo za lični interes i što bi i mater svoju prodali za lični interes, pogotovo efendi Reis, ne bi danas ta dva jadnika prodavali zadnje ostatke naše domovine i ustoličavali tako zvanu republiku srpsku. Ne zaprepašćuje mene Zlatko Lagumdžija, dijete od roditelja komunista, odgojeno u komunističkoj vjeri i na komunističkom kruhu kojim su u Jugoslaviji uvijek dominirali Srbalji, pa je prema tome Lagumdžija po obiteljskoj tradiciji komunista i Srbin, nego mene iznenađuje dvojac sa kormilarom, drug Tihomir Tihić i drug Čedomir Cerić, knez i patrijarh, koje smo trebali birati mi i koji su trebali zastupati naše interese!!!! Nisam u svom životu vidio većeg laktaroša sa oštrijim laktovima od efendi Cerića!! Njegova sirova seljačka snaga i njegova surova sebična i primitivna priroda i među Ilmijom (udruženje vjerskih službenika - imama; op. B.G.) sve potra i uhelaći*. Sve iz straha za ličnu dominaciju! Ja imam kod sebe kopiju dokumenata kako je Mustafa Cerić u vrijeme agresije na Bosnu prvi puta nezakonito i razbojnički istjerao Selimovskog iz fotelje i kako je na Alijinu želju prvi puta nezakonito izabran za vjerskog vođu muslimana Bosne samo na osnovi potpisa sedmorice poslušnika! Nekih se imena sjećam: Salim Šabić, Ikanović, Kavazović, Adem efendija iz Gradačca, itd.! Znam šta se je radilo i kako se organiziralo i njegovo drugo biranje. Hodže su mi dolazili i govorili! I izabrasmo klasičnog munafika*! Pa na ovakav način kako postupamo neodgovorno i lopovski i ne može biti izabran nitko drugi doli munafik. Narod sam sebi bira svoje dželate!

Nurija je shvatio

Naš jaran Nurija Agić koji je iz Teslića, ali sad sa svojom Behidžom živi u Uppsali u Švedskoj (vidiš li gdje nas Alija sve raseli po cijelom dunjaluku) me podsjeti na jedan od univerzalnih bioloških zakona o kojem sam govorio kad si me na početku pitao o raku, spomenuo sam glasnike. Piše mi Nurija:"Ti u svom poslednjem razgovoru sa novinarom pominješ usputno neka najnovija otkrića na polju genetike, kao „proteine-poštare" po čemu je postalo poznato da se mnoge „neizlječive" bolesti živog organizma zasnivaju na pogrešnim (deformisanim) adresa(ri)ma koje se prenosiocima „utisnu" u jezgru. Tako je u mikrokosmosu, pa zašto bi i u makrokosmosu bilo drugačije. Možda su neki od velikih i neprikosnovenih vođa na strani sila zla i zločina davno shvatili da se ni jedna od ove dvije strane ne može ni fizički, još manje biološki iskorijeniti, ali zato se može ukrotiti, u ovom slučaju deformacijom uma i razuma, utiskivanjem pogrešnih adresa, kako pošiljalaca, tako i primalaca poruka". Eh, ja što me dobro razumi Nurija!!!! Pogodi u pravu žicu i probudi nadu u meni!! Nisam vjerovao da će iko od Bošnjaka tu moju poruku razumjeti i dešifrirati, Bogami dešifrira je Nurija!! Jeste, jarane moj! U nas se nitko ne pita za uzrok, niti ko bi uzrok, nego stihijski nastavljamo dalje zbog nepoznavanja i nedefiniranja uzroka uvijek na lošim temeljima, ne misleći na posljedicu. U nas su uvijek lažni vođe proizvodili lažne informacije i lažne povijesnokaze i igrokaze i te informacije odašiljali po pogrešnim glasnicima utiskivali na pogrešne adrese, proizvodili pogrešne adrese, koje su onda proizvodile i pogrešne bolesne klonove sa bolesnim i pogrešnim informacijama u sebi!!!!! Od 1856. godine mi imamo pogrešne poštare koji prenose krive poruke na krive adrese i dolaze sa tih adresa ispranih mozgova sa drugačijim porukama, a te drugačije poruke mi sve primali i tako počeli o sebi misliti ono što naši neprijatelji žele da mislimo o sebi i počesmo misliti o sebi ono što nismo i tako mi postadosmo-rak!!! Jeste, jarane moj, Nurija razumi, mi kao narod bolujemo od raka u sebi, pa mi se probudi nada, budući smatram da ćemo u narednih 20 godina pobijediti rak, da ćemo i mi Bošnjaci muslimani pobijediti sami sebe, to jest rak, i da ćemo ozdraviti!! Zbog tog sam i pristao na ovaj intervju nakon šutnje od 16 godina!!! Nudim svom bolesnom narodu lijek-istinu jer se bolestan narod liječi jedino istinom, a opet sam prvi ja koji sam kukuriknuo istinu jer se tom narodu laže, pa i on počeo lagati sam sebe, već 150 godina. Ako, valjda u svakom ćumezu uvijek bude po jedan horoz koji kukurikne prije zore, odnosno u našem slučaju-prije sumraka!!!! Jest, braćo muslimani, da li znate na čijoj ste strani?! Jest, Bošnjaci muslimani, prava istina žestoko boli! Većina je od vas ne može podnijeti i pretpostavljam da će većina vas i dalje nastaviti lagati same sebe nastavljajući na truhlim temeljima na kojima se može sagraditi samo propast! Istina je i ružna i teška i rogata i u mnogim svojim dijelovima nama nepodnošljiva, ali-ako želimo promijeniti sebe i svoju situaciju, ne može se zaobići!! Jedina je zasluga naših predaka što su prihvatili za pravu i istinsku vjeru Islam! Prihvatili su je zato što su je dočekali kao olakšanje i što su muslimani i dijelom muslimani bili prisutni na Balkanu i u Bosni od osmog stoljeća (prije i Hrvata i prije Srba) i što je vjera koju su ispovijedali u više od 80% elemenata ista ili vrlo slična vjeri Islam! Ja se sjećam kad sam se jednom vratio iz USA i rekao sam sebi, de da vidim mogu li uopće usporediti svoju zaradu u USA sa zaradom u Bosni pa da se ovatanim da ne idem više u pečalbu i da ne budem bijedan nadničar. Kad sam sabrao nekoliko poslova koje sam obavljao i plaće koje sam dobivao, bila je prevaga USA, ali ne osobito značajna. A sjećam se, kad Amerikanci skinuše Antu Markovića s vlasti da smo u roku od oko 7 mjeseci i ja i Đulbehara došli u situaciju da nam litra koka-kole bude skoro luksuz!

Amerikanci su srušili Antu Markovića

Ja se sjećam kad sam se jednom odnekud iz Evrope vraćao avionom u Beograd za vrijeme vladavine Ante Markovića da sam sasvim slučajno slušao razgovor dvojice Amerikanaca na sjedištu ispred mene, koji su išli u Beograd, koji su pred sobom držali papire sa tabelama i kolonama brojeva i diskutirali glasno, misleći da oko njih nitko ne razumije američki engleski, kako su Jugoslaveni "big meat eaters"/"veliki mesojedi", da imaju "higher standard of living not supported by their economy"/"viši životni standard i kojeg ne podržava njihova ekonomija" i da "spend too much money buying clothes"/"troše mnogo novaca na odjeću" i da "everyone enjoys summer vacations" /"svi uživaju u ljetovanjima" i kako to sve mora biti svedeno u razumne okvire i ja sam tada znao da se mi možemo pozdraviti i sa Antom i sa Jugoslavijom! Sve skroje vladari ove planete, tajna konspirativna skupina koji se zovu "Illuminati"-prosvijetljeni i koji se samo ponekad, kao u USA na vikendu renesanse svake prve hefte poslije Nove godine, pojave u javnosti pod nekakvim i nečijim imidžom i brzo povuku u sjenu. Sav posao kod kuće i na terenu odrade lokalni za to određeni i kupljeni ljudi. Nisam džabe govorio u ovom intervjuu o "targetiranim" naciljanim ljudima. Pa Slobodan Milošević je bio zavrbovan od CIA-e dok je kao bankovni službenik radio oko 4 godine za Jugobanku u New York-u. Možeš si zamisliti kako su samo Beograđani dobro živili od toga što su tamo bile sve federalne institucije, što je skoro sav prihod išao u Beograd i što su u Beogradu bile sve ambasade, i strana predstavništva. Banja!!! Pa danas dobar dio Sarajlija u Sarajevu živi relativno dobro iz istog razloga, iako se Sarajevo ne može mjeriti sa Beogradom.

Ključ ipak bio kod Izetbegovića

Bogami , da je bilo tko od nas bio umjesto Izetbegovića u vrijeme kad su se sastajali po raznim republikama na dogovore, postigao bi više nego on. Bolan, ključ u tim pregovorima i natezanjima nije bio ni u Srbalja ni u Črobata. Oni su bili samo dvije polarizirane, krajnje suprotstavljene strane. Ključ je bio u Bosni u Bošnjaka i u Alije Izetbegovića. Govorio sam mu 1990. godine da ako se pravilno i dovoljno čvrsto postavimo prema Hrvatima da će nam morat’ jesti iz ruke jer Hrvatska ovisi o Bosni, Hrvatska nikad neće uspjeti postati država bez Bosne jer se ne može rentabilno ekonomski povezati i jer nema potrebne strategijske dubine a bez te se dubine i ekonomskog rentabiliteta ne može ustaliti država. Ni danas Hrvatska nije stabilna država zbog ovog razloga i zbog svog "mehkog trbuha" jer se Bosna kao klin zabila u taj dio Hrvatske, a od Kladuše do Slovenačke granice je zračne linije samo oko 30 kilometara! Začas mi sa sposobnim vođom možemo prepoloviti Hrvatsku na dva dijela! Dokle god ljudi što vode politiku ovih danas nazovi dviju država ne shvate da mora postojati jedna središnja jaka balkanska država da nikad neće biti mira i stabilnosti na Balkanu.

Bosansko-hrvatska federacija, jedini spas za životno ugrožene Bošnjake u Bosni i Hrvate u Hrvatskoj
 

Karta 3.
Karta 3.
Bosansko-Hrvatska Federacija- jedini spas za životno ugrožene Bošnjane muslimane u Bosni i jedini izlaz za vječito ugrožene Hrvate u Hrvatskoj. Bila bi to skoro idealna država koja bi imala i strategijsku dubinu i širinu i za obranu najpovoljniji oblik, koja bi bila sva jedna ekonomska dobro povezana cjelina sa dva izlaza u svijet. Ni jedna se više balkanska državica ne bi usudila napasti ovakvu državu. Ovime bi Bosna i muslimani dobili siguran okvir, zaleđinu i izlaz u svijet a Hrvatska se riješila po nju pogubnog mehkog trbuha i nerentabilne ekonomske povezanosti. Prirodan glavni grad ovakve države bi bila Banjaluka. Kao što je vidljivo Crna bi se Gora priključila ovoj Federaciji. Time bi definitivno i za vječita vremena problem četnika i Srba iz Srbije i njihovih klanja po Bosni i Hrvatskoj-bio skinut sa dnevnog reda!


Dokle god se od Hrvatske i Bosne ne skroji jedna država nikad neće biti sigurni ni Hrvatska niti Bosna, uvijek će biti izložene agresiji od strane Srba i dok ne bude takva država, Balkan će biti krajnje nestabilno područje čiju cijenu nestabilnosti će opet najviše plaćati Bošnjaci!!! Ja se sjećam Franje Tuđmana iz 1970. godine. Tad se u jednom skrivenom restoranu na periferiji Zagreba koji se zvao "Pod mirnim krovovima" počela sastajati prva skupina i "komunista koji drugačije misle" i "disidenata" i protivnika komunizma: Marko Veselica, Zvonimir Čičak, Savka Dapčević, Miko Tripalo, Franjo Tuđman, bio sam tu i ja, išao sam tamo i prikradi bi se i gledaj sa strane kao "mali od kužine", ili kao "mali Mujo", Drago Stipac, Pero Pirker, itd. Od svih je najzadrtiji i najgluplji bio Franjo Tuđman, najveći muslimanomrzac kojeg sam ja vidio, a taj isti Franjo Tuđman iskopa hendek mržnje i nepodnošljivosti između Hrvata i Bošnjaka i uradi ono što nikad nitko ne bi smjeo uraditi i u situaciji kad je to bilo najgore. Ni Tuđman nije bio toliko glup, nego ni Tuđman-nije bio sam svoj čojk! Da me je Alija poslušao i da smo otišli (ili još bolje, da su oni došli nama u Sarajevo, a to smo mogli realizirati) i da smo se dogovorili sa Hrvatima o zajedničkoj obrani i nekakvoj zajednici od države, ne bi četnici mogli mahati svojim zastavama i pjevati po Bosni "Oj Milena volove na’rani", nego bi bilo "Op trt gewesen sein". Da su me poslušali, bili bi mi danas u svojoj domovini i bile bi uspravno Ferhadija i Arnaudija i bili bi mi u svojoj Banjaluci i bio bi Mostarski most i ne bi bilo klanja po Bosni- da vi htjedoste poslušati Hamzu Mujagića!!!. Ali vi Hamzu popljuvaste i još štošta drugo i odoste za polupismenim mahalašima i kupljenim izdajnicima!!! Popljuvali ste vi sebe, a ne mene!!! Da, bio sam sam, potpuno sam, kao što rekoše moji prijatelji iz USA, ostavljen sam sebi sa narodom koji to nije, sa narodom koji je slijep kod očiju, sa narodom kom sam ponudio sve-pa i svoj život, a koji me propisno pomete za vrata! Nije meni uopće krivo što me popljuvaše, nego je meni krivo što izgubismo domovinu i svoju Banjaluku! Da, muslimani su narod koji ne vodi računa o sebi i svojima, nego vodi računa o drugima i muslimani nemaju povjerenja u same sebe i ne znaju svoju povijest i umjesto povijesti slušaju laži koje im serviraju drugi o njima. Muslimani znaju samo laži koje im se serviraju i o Handžar diviziji kao o koljačkoj vojsci, iako je u Handžar diviziji bio tabor imam i vojska klanjala, a ona vojska KOJA PADA NA SEDŽDU PRED UZVIŠENIM NIJE KOLJAČKA VOJSKA JER ISLAM ZABRANJUJE DA SE I DRVO OZLIJEDI A NEKAMO LI ČOVJEK AKO JE NEDUŽAN! O Handžar diviziji su gomile laži napisali i četnici i komunisti! Ali, treba znati da je to bila elitna najbolja vojska tadašnje Evrope, jest bila strah i trepet na Balkanu i jest tačno da gdje su prošli tu trava više nije nicala, kao što je tačno da je ta divizija samo branila svoj narod i da nisu granice AVNOJ-ske Bosne zasluga prvenstveno i samo AVNOJ-a, nego je granice Avnojske Bosne obilježila Handžar divizija! Muslimanska bošnjačka rukovodstva nikad nisu znala, ili nisu htjela, definirati svoj narod i državu, nego su po definicije išli kod svojih neprijatelja, jedni u Peštu, a drugi u Budim, a nakon tog jedni u Zagreb a drugi u Beograd i ono što su o nama govorili i mislili naši neprijatelji to smo prihvatali i o sebi govorili i mi. Zbog naglog siromašenja i gubitka privilegija i titula, neprihvaćanja nacionalnog, nego samo vjerskog imena i zbog prihvaćanja definicije nas od strane naših neprijatelja, su se i izrodili mržnje i antagonizmi među nama i zbog tog od 1980. godine kad se sve novije počelo dešavati mi i nismo imali kohezijskog supstrata i kompaktne narodne mase koja bi držala Bosnu na Bosni. Ostala je još jedino, koliko toliko kompaktna bošnjačka sirotinja, čestiti zanatlije i seljaci i radnici i ja se svim srcem preporučujem i nudim se jedino bošnjačkoj sirotinji i najveća mi je želja družiti se s njima i da umrem među njima! Da je Alija znao upotrijebiti taj ključ, drugačije bi događaji tekli. Ali, za staviti ključ u bravu i okrenuti ga treba hrabar i pametan čovjek sa petljom koji je spremna žrtva za svoj narod, a ne čojk koji je meni na mojoj povijesnoj Ravni rekao: "Bogami ja se svega ovog bojim, treba ovo zaustaviti", za to treba NAŠ ČOJK, a ne kupljen čojk!! Bosna je središnja balkanska državica, ključ Balkana. Bošnjaci trebaju znati da što god se dešava i bude dešavalo na području Balkana da, na ovaj, ili onaj način, ne može mimoići Bosnu. Što god se krvavo dešava na područjima bivše Jugoslavije-najkrvavije će se dešavati u Bosni, kad god se bude govorilo o krojenju granica-prvo će se krojiti u Bosni, kad god se bude šacovao novi odnos snaga i strategijske mogućnosti-prvo će u šacovanju biti potencijalna žrtva Bosna, kad god se govori ili bude govorilo o nacionalizmima i partizanima i fašizmima-da će to najkrvavije progovoriti u Bosni, kad god netko bude govorio o svojoj , zastavi, himni i svojim pjesmama, da će mu se prvo pjesme propjevati u Bosni, kad god netko bude sanjao o velikoj Hrvatskoj do Drine, ili velikoj Srbiji do Turnja kod Karlovca- da će prvo sanjati o Bosni i kad god strane gazde budu mislile na svoje strategijske interese na Balkanu da će prvo nastojati zasjesti u Bosni. Mi imamo nesreću da od 1860. godine u Bosni nitko o tome nije vodio računa. Mislim da bi se, kad bi insan imao vremena, mogli iskopati izvještaji britanskih vojnih uhoda iz 19. stoljeća u kome su ljudi doslovce i direktno upozoravali na fenomen bošnjačkih muslimana i da se nešto mora poduzeti jer ako se ne poduzme, da će taj narod žestoko stradati i da će polahko nestajati Bosna. Mi u Bosni od 1860. godine više nikad nismo imali rukovodstva koje bi bilo mislilo na formiranje bošnjačkog naroda i bošnjačke nacije, koji su se morali formirati jer su već postojali srpski narod i srpska nacija i hrvatski narod i hrvatska nacija, a u Bosni "svi ćorili" k’o koke u ćumezu, misleći samo kako da sačuvaju svoja imanja i ličnu korist i za to što ne bi kohezijskog supstrata u Bosni, za to agresivna plemena Srbi i Hrvati, sad kao Srbija i Hrvatska, od te godine žestoko zagrabiše po Bosni za to odoše i imanja po Bosni i svačija lična korist po Bosni, a korist vidiše i Srbi i Hrvati! Do te godine u Bosni nije bilo ni Srba niti Hrvata. Pa veliku je istinu rekao Safvet beg Bašagić Redžepašić u svojoj pjesmi Bošnjaku:

Znaš, Bošnjače, nije bilo davno Sveg mi svijeta, nema petn’est ljeta Kad u našoj Bosni ponositoj I junačkoj zemlji Hercegovoj Od Trebinja do Brodskijeh vrata Nije bilo Srba ni Hrvata A danas se uz sve svoje hire Oba stranca k’o u svome šire Oba su nas gosta saletila Da nam otmu najsvetije blago Naše ime ponosno i drago.

Nebriga turskih vlasti

   Nekako tih godina je u Bosnu preko Drniša iz Dalmacije ubačen uhoda kneževine Srbije Stevo Petranović koji je došao u Tešanj. On je bio plaćeni uhoda, a doskora mu je poprsje stajalo u tešanjskom parku i svi tešanjski muslimani ga plaho hvalili. Pa Petranović i ljudi koje su zavrbovali on i njegov brat pop Bogoljub (Teofil) osnivajući trgovačka društva po Bosni su išli pazarnim danom na ulaze u kasabe i plaćali Bošnjacima pravoslavcima da se više ne zovu pravoslavci, nego da se zovu Srbi. Kad je to vidio isto je počeo raditi i dragoman (tumač) hrvatskog/austrougarskog konzulata u Sarajevu Zorić. Ostalo je zapisano kako je bošnjački katolički pjesnik Ante Alaupović rekao svojoj materi u Bosni; mati, odo’ ja u Hrvate, a ona odgovorila;"Nemoj sine mijenjati svoje vjere. Kakva je to sad nova vjera Hrvati"? Tako poče inkubatorska proizvodnja Srba i Hrvata po Bosni i poče razvaljivanje Bosne. Pa muslimani trebaju smoći jednom snage i prestati se lagati u lice, kao što to čine već 150 godina, pa priznati da su se u Bosni počeli proizvoditi Srbi i Hrvati i nestajati Bošnjaci ne zbog jakog uhodarenja i propagande Srba i Hrvata, nego zbog nebrige, nesposobnosti i nerada i nepropagande turskih vlasti u kojoj su većinom sjedili Bošnjaci muslimani! Da, di smo bili mi, di su bile još uvijek prisutne tursko/bošnjačke vlasti-nigdje. Bili su u memljivim magazama i bavili se brojanjem dukata iz sehara! Pa mi ne možemo pobjeći od činjenice da Bošnjaci muslimani nisu htjeli nikakva nacionalnog imena! Htjeli su samo ime musliman. Ja u svojoj dokumentaciji imam članke koje su pisali ozbiljni ljudi i povjesničari kakav je bio Muhamed Hadžijahić o potrebi da se mi zovemo samo Muslimani i o bespotrebnosti da se zovemo imenom domovine! U svojoj sam knjizi (ako ostane živa od Đulbehare) mnogo prostora posvetio objašnjavanju ovog fenomena! List Bošnjak kojeg je osnovao Mehmed beg Kapetanović iz Vitine, a kasniji je vlasnik bio zastupnik JMO (Jugoslavenska Muslimanska Organizacija) Sejid Ali beg Filipović je prestao izlaziti zbog tog što bošnjački muslimani nisu prihvatali da se zovu imenom zemlje u kojoj su živili!!!?? U Bosni su divljali strani nacionalizmi zato što nije bilo bošnjačkog nacionalizma! Kako su onda naši pradjedovi mislili sačuvati Bosnu?!

Husein kapetana izdali "naši"

Husein-kapetan Gradaščević   Pa Husein-kapetana Gradaščevića i našu zadnju priliku da njegujemo bošnjačku naciju i da imamo i mi svoju državu Bosnu nisu uništili ni Hrvati ni Srbi!!!! Uništili su ga muslimani - Ali-aga Rizvanbegović, Smail-aga Čengić, petorica hercegovačkih ajana (Resulbegović, Mušović i kompanija), Mahmud paša Tuzlić i dične Sarajlije. Pa Hercegovci su, kad su 7000 Bošnjaka predvođenih Husein kapetanom, Ali pašom Fidahićem i Krupa kapetanom, nadbili 25000 turske vojske i Sarajlije otvorile gradske kapije da vojska bježi i da se spašava, udarili na svoju braću muslimane Bošnjane SA LEĐA I POBILI SKORO SVE! Ono što oni tada nisu pobili dokusurio je tri dana kasnije sin Ali paše Rizvanbegovića Hafiz paša na Sitnici kod Kiseljaka!!! Zbog agitacije su se kasnije među muslimanima pojavili gorljivi Srbi i gorljivi Hrvati. Na primjer, Srbi su bili pjesnici Avdo Karabegović Hasanbegov i Osman Đikić. Prvi je veličao srpske junake i slavu, a ovaj drugi je bio eksponent srpske politike u BiH i osoba koja je "najzaslužnija" za jugoslavensko promoviranje Bošnjaka u muslimane - čime je kompletnu svoju naciju unazadio za 100 godina jer ju je sveo na vjersku skupinu.

Sami sebi najveći problem

   PA NISU NAŠI PROBLEMI NOVIJEG DATUMA I NITKO NAMA SA STRANE NIJE DOŠAO I NAKALEMIO NAŠE PROBLEME! MI SMO IH SAMI PROIZVELI I MI SMO SAMI SEBI NAJVEĆI PROBLEM! NAŠI KOMŠIJE NA KOJE SE TOLIKO ŽALIMO, SRBI i HRVATI, SU SAMO OPORTUNISTI KOJI KORISTE ZGODNE PRILIKE I NAŠE SLABOSTI, A NAŠA POLITIKA U POTONJIH 15O GODINA KAO GLAVNI CILJ IMA ŽALOPOJKU NA SRBE I NA HRVATE KOJI SU TU I SVAŠTA NAM RADE I NE DAJU NAM DA BLEKEĆEMO KAO KOZE!! NAMA JE DOVOLJNO DA ZA SVOJA STRADANJA NAĐEMO DOVOLJNO PREPOZNATLJIVA KRIVCA I OKRIVIMO UVIJEK TU PRISUTNE I DEŽURNE I POD RUKOM SRBE I HRVATE I MI SMO S TIME RJEŠAVALI SVE SVOJE PROBLEME!!
Pustimo mi Srbe i Hrvate, podvirimo se mi malo podase, i pogledajmo niza se i sagledajmo ko smo i kakvi smo i definirajmo mi sebe pa će nas onda lakše definirati drugi i lahko ćemo mi izaći na kraj sa Srbima i Hrvatima AKO UZMOGNEMO SNAGE I HRABROSTI DA IZAĐEMO NA KRAJ SA SAMIM SOBOM! Jednom je Šeks dobro odgovorio zagrebačkom muftiji Ševki Omerbašiću kad ovaj nije s njim htjeo popiti kahvu za to što nas Hrvati nisu definirali u svom Ustavu. Šeks je rekao: "Definirajte vi prvo sami sebe i vidite tko ste i šta ste i šta hoćete i šta nećete, pa ćemo onda lahko mi definirati vas". SA OVAKVIM RUKOVODSTVOM KAKVO SU Bošnjaci muslimani izabrali 1991. godine rat se je jedino i mogao završiti kako je završio: sramotno i katastrofalno po nas!! Nažalost, davno prije početka svih događaja 1990 godine u tajnosti je organizirana Muslimansko-Četnička Jalta i na njoj skrojena Izdajnička Bosna!! Ja sam ljude upozoravao da se moramo spremiti jer ako se ne spremimo da će nas poklati i to je od strane rukovodstva SDA shvaćano kao osobito glup potez! Možete misliti, u situaciji gdje su druga dva plemena naoružana do zuba, samo čekala da uskoče u Bosnu, govoriti da je glupo spremati se. Ja sam tada bio izrekao parolu: "Propovijedajmo ljubav javno, a naoružajmo se tajno". Drugi su to već davno bili učinili. Ja se sjećam mnogih sastanaka kad sam ljudima na kućnom zidu majstorkom olovkom crtao strategijsku situaciju, karte i odnose snaga i aspiracije dva golovrata horoza-Tuđmana i Miloševića na nas!!! Mislim da se ljudi nisu mogli osloboditi primisli kako je situacija "Bošnjaka u sendviču" previše teška, previše za nas i da su zbog tog svi instinktivno pomišljali da će se neko, po mogućnosti svakako USA, sažaliti na nas i da će nam pomoći!! Ali tako se nije smjelo misliti, a ja ih od takvih razmišljanja nisam uspio osloboditi. Jednostavno mi nismo imali izbora!! Pa ono što je uradilo rukovodstvo SDA je bilo kolektivno samoubistvo! Navedi mi još i jedan primjer iz povijesti, osim našeg, gdje je jedan narod, najmalobrojniji i neorganiziran, bez kompaktne teritorije, dakle teško obranjiv, sve pustio kraju i mirno, kao mlada pod duvakom, čekao da ga pokolju!!! Šta su mislili, da će netko, ili "Yanks", odmah doletiti da nas brane!!! Pa kad su svi vidili šta četnici rade Alija je izjavljivao da ćemo zažmiriti na oba oka i da nećemo ništa poduzimati! Po Banjaluci se je javno na očigled sviju četnicima dijelilo oružje i Banjalučani svi to mirno gledali. Kad su četnici po svim pravilima vojne vještine zauzimali Banjaluku, naši ljudi su se posprdno smijali i govorili "ja vidi budala šta rade"!! Ja se sjećam ljudi po Banjaluci tih dana koje sam viđao na ulici. Niko se od njih nije pitao, šta se to desi, kako blokiraše i zauzeše grad? Šta da poduzmemo i kako da se odupremo, stradaćemo! Ja nikad neću zaboraviti razgovor dvije žene pod prozorom mog stana. Kad je sva Banjaluka bila zauzeta i blokirana i već četničke patrole počele krstariti ulicama (svatko tko je imao pameti morao je znati šta to znači!) njih dvije stoje na trotoaru i govore: " Ja, draga, šta je ovo? Evo već tri dana ne mogu nać' teletine, ne mogu napraviti burek! Prazne mesnice! Jesi li bila na maloj pijaci, tamo ima!" Sjećam se jednog, k’o od brda odvaljen, nosi pune ruke plastičnih vreća raznih zerzevata; di ćeš, rekoh, s tim, moreš pola bataljuna nahraniti, zar ne vidiš da ti četnici zauzeše grad, heeej, tebi govorim! Čovjek pogleda u mene volovskim očima ne shvaćajući šta mu vičem. Zar nisi vidio da smo okupirani, blokirani, pobiće nas!! Veli on, šta vičeš, šta me briga, meni valja sebe, ženu i djecu nahraniti!! Ja sam kao sulud hodao ulicama, gledajući ljude i gledajući im u oči, govorio, vikao, mlatarao rukama-ništa. Gledali su me praznim očima i praznim pogledima u kojima nije bilo ni života, ni saznanja, ni želje da se nešto učini! Gdje su tada bili banjalučki intelektualci, tako zvani "bolji ljudi", gdje je tada bila banjalučka čaršija?! Nigdje nikog! Bili u kućama i stanovima k’o miševi iz rupa virili šta se dešava i procjenjivali kako da se dodvore novim vlastodršcima!! Ljudi su kao sumahnuti išli okolo kupujući zalihe kruha, mliva, ulja itd, nitko ne misleći na NAS i šta se dešava S NAMA I KAKO DA OBEZBIJEDIMO NAS, nego svako mislio NA SEBE I KAKO DA OBEZBIJEDI SEBE, NE SHVAĆAJUĆI NITKO OD NJIH DA AKO NISI U SLOŽNOJ I ORGANIZIRANOJ ZAJEDNICI KAO SAM I KAO JEDINKA SI NULA, NEĆEŠ OPSTATI i za to većinu tih namirnica koje su kupovali moradoše dati Srbima! Kasnije kad bi bježanje svatko se snalazio sam kako je znao! Ja sam u svom gradu čak i onda kad mi je život visio o koncu i ZAISTA BILO PITANJE SAHATA KAD ĆE ME UBITI, ostao do zadnjeg trena! Da nisu došli po mene i primorali me da idem, ne bi ni tada otišao! Ispričao sam samo djelić svojih muka i doživljaja i savjest mi je potpuno čista! Ponosan sam sam na sebe kako sam se ponašao i pokušavao boriti u Banjaluci. MEĐUTIM, RAZOČARAN SAM SA BANJALUČANIMA! VEĆINOM, NAŽALOST, NISU VJERNICI I NISU HTJELI BRANITI SVOJ GRAD! Da su se htjeli organizirati bilo bi sve drugačije. Niko ne bi mogao pobiti i poklati oko 70.000 ljudi na jednom mjestu! Tako isto i danas, nitko ne misli na NAS SKUPA, nego svatko MISLI NA SVOJ INTERES, nitko se ne uznemirava ŠTO ODE DRŽAVA I NITKO SE NE BRINE DA SAČUVA DRŽAVU, NEGO SE SVATKO PRVENSTVENO BRINE DA SAČUVA SVOJ DŽEP, svatko bi da šverca I DA GRADE VILE I KUPUJU KOLA, a ja im poručujem da tamo gdje nema organizirana naroda i države i TE KUĆE KOJE KUPUJETE I PRAVITE NE PRAVITE IH SEBI NEGO IH PRAVITE OPET SRBIMA JER ĆETE IH, OVAKVI KAKVI SAD JESTE, OPET MORATI DATI SRBIMA!!! Danas kad su raseljeni i kad imaju dosta vremena preporučujem Banjalučanima nek' makar sada uzmu Božiju knjigu Kur’an i prouče ajeta i vide šta piše u Knjizi Časnoj i šta je Uzvišeni Allah zapovijed kako su se trebali ponašati!

Danas makar imaju vremena ako ničega drugog! Pa šta mislite zašto rahmetli Alija naredi da se propuste četnički tenkovi na strategijski jednu od najvažnijih kota u Bosni-Kuprešku visoravan! Onaj tko zna povijest zna također da u intervenciji sa strane se uvijek prizna faktičko stanje zatečeno na terenu. Znači, prizna se onaj tko je bio jači i bolji! To situacija u Bosni i pokazuje; uglavnom je priznato ono što su pravoslavci osvojili i ono što su katolici osvojili i ono što je goloruk bošnjački narod, usprkos djelovanju Alije i Silajdžije i rukovodstva SDA, uspio sačuvati. Svi dugotrajni pregovori poslije toga su bili cirkuska predstava za narod i bespotrebno mučenje i gubljenje vremena jer su se svi vrtili oko zatečenog stanja. Davno je nas Milorad Ekmekčić upozorio na "Centralni Bosanski Rezervat" koji sam dobro istakao u svom govoru, o kojem sam toliko mnogo objašnjavao ljudima 1990. godine. Valjda nitko nije htjeo shvatiti ni prihvatiti. Kad je potpisan Dayton-ski dogovor Bošnjaci muslimani po Bosni su pucali i šenlučili i po Tuzli su pucali i šenlučili, a ja sam od jada i muke ponovno plakao i izašao sam na balkon i psovao sam im glupu balijsku mater!!! Pitam se jel’ im tada bilo jasno zašto su slavili i jel’ im danas jasno šta su to slavili?? Da li im je bilo jasno da su slavili nestanak svoje domovine i njenu podjelu na tri dijela, ili im je bilo svejedno?! Nije se rat mogao izbjeći sa onim ljudima koji su tada vodili svoja plemena, nije bilo nikakve mogućnosti za to. Ali, pametni su ljudi znali da još 1970. godine, od kada je počela transformacija bivše JNA u srpsku vojsku, da je tad bilo jasno da kad ode Josip Broz da će biti rata. Zašto? Osim gore navedenih razloga prije svega za to što je bila strahovita neravnoteža sile i oružja. Srbi daleko naoružaniji nego li svi drugi skupa u Jugoslaviji! Da je bilo koliko toliko ravnoteže oružja, bilo bi i ravnoteže straha i tad bi bile male šanse za sukob! Ali, ponajviše sa našim novcima naoružani Srbi sa idejom velike Srbije i podivljali Srbi koje je nahuškao Milošević (lahko je žabu u vodu naćerati) su vidili svoju veliku šansu koju nisu htjeli propustiti. Tu šansu su im uvećavali najveći svjetski ahmaci-Englezi (sjetite se John-a Major-a i Douglas-a Hurd-a i njihove Tory stranke, a postoje podaci o financijskim prilozima Srba toj stranci i o tajnom prijateljevanju Srba sa tom strankom) povijesni prijatelji ne Srba, nego četnika! Pa da li je Banjalučanima i muslimanima Bošnjacima jasno, makar danas, 11 godina nakon svega, da su četnici klali i ubijali nakon što su dobili zeleno svjetlo od Engleza i USA a sve su to krajnje pedantno i magareći marljivo pomagale UJEDINJENE NACIJE sa koptom, pravoslavcem iz Egipta, Butrosom Galijem, tada na čelu!!! To su, naravno sve vidili uvijek za sebe bojeći se Hrvati i uvijek sebi okrenuti i u sebe zatvoreni Hrvati i naravski počeli se spremati koliko su mogli, a sa jakom dijasporom koja je davala mnogo i mogli su mnogo. Jedino smo mi i dalje sjedili "k’o mali Mujo na tuti"! Kad je počeo rat u Sloveniji naše je rukovodstvo sjedilo na minderu, kad je počeo rat u Hrvatskoj i čak Mesić javno poručivao: "Evo ih Alija, privaliće se tebi, čak ni tada, pa ni kad su prvi Arkanovci upali preko Drine u nas nitko ništa nije poduzimao! To što su se u to vrijeme po privatnim kućama i na privatnim sijelima sastajali pojedinci i počeli govoriti o Patriotskoj ligi, to je bilo prekasno i krajnje diletantski i nedovoljno! Dakle, ne treba okrivljavati druge za našu nesposobnost! Na koncu Srbi mogu sa punim pravom kazati da su branili Jugoslaviju od secesije neposlušnih republika! Na to su imali pravo! Da, bili su u pitanju prvo Srbi, a onda Hrvati. Sve je ostalo bilo sekundarno i opet su u pitanju Srbi i Hrvati i opet će biti u pitanju Srbi i Hrvati, a najviše u pitanju Bosna i Bošnjaci jer su između Srba i Hrvata i to sam govorio od 1985-1992, jer je naša geostrategijska nesreća što smo između njih dva i jer smo tu gdje nas njih dva ne žele a neorganizirani i bespomoćni. Ponavljam, sve dok se ne napravi središnja balkanska država od Bosne i Hrvatske, neće nikad biti države ni Bosna, niti Hrvatska, neće nikad biti stabilne ni Bosna, niti Hrvatska i neće nikad biti stabilna mira na Balkanu. Tek kad se napravi takva država prestaće kidisanje divljih barbara sa satarama i sikirama sa istoka!

(nastavit će se...)


26.04.2006.


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na slijedeću stranicuNAZAD NA STARTNU STRANICU

Bedrudin Gusic
e-mail:
ferhadija078@juno.com

Page Construction: 13.06.2005 - Last modified: 27.11.2011