99. Az-Zizal - Zemljotres
Medina - 8 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  1. Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese

  2. i kada Zemlja izbaci terete svoje,

  3. i čovjek uzvikne: "Šta joj je?!" -

  4. toga Dana će ona vijesti svoje kazivati

  5. jer će joj Gospodar tvoj narediti.

  6. Tog Dana će se ljudi odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova;

  7. onaj ko bude uradio koliko trun dobra - vidjeće ga,

  8. a onaj ko bude uradio koliko trun zla - vidjeće ga.  

NAPOMENA: Ako postoje slovne i tehničke greške, nastale su usljed naše obrade. Unaprijed se izvinjavamo i molimo da nam to uzmete sa razumijevanjem, bez zamjerke! Hvala!

Uredništvo!

[ zatvorite stranicu ]