85. Al-Burug - Sazviježđa
Mekka - 22 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 1. Tako mi neba sazviježđima okićenog

 2. i Dana već određenog,

 3. i prisutnih, i onoga što će biti prisutno -

 4. prokleti neka su oni koji su rovove iskopali,

 5. i vatrom i gorivom ih napunili,

 6. kada su oko nje sjedili

 7. i bili svjedoci onoga što su vjernici radili!

 8. A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnoga i Hvale dostojnoga, vjerovali,

 9. čija je vlast i na nebesima i na Zemlji - a Allah je svemu Svjedok.

 10. One koji vjernike i vjernice budu na muke stavljali pa se ne budu pokajali - čeka patnja u Džehennemu i isto tako prženje u ognju,

 11. a one koji budu vjerovali i dobra djela činili čekaju bašče džennetske kroz koje će rijeke teći a to će veliki uspjeh biti.

 12. Odmazda Gospodara tvoga će, zaista, užasna biti!

 13. On iz ničega stvara, i ponovo će to učiniti;

 14. I on prašta, i pun je ljubavi,

 15. Gospodar svemira, Uzvišeni,

 16. On radi šta je Njemu volja.

 17. Da li je doprla do tebe vijest o vojskama,

 18. o faraonu i Semudu?

 19. Ali, ovi koji neće da vjeruju stalno poriču -

 20. a Allahu oni neće moći umaći:

 21. a ovo je Kur’an veličanstveni,

 22. na Ploči pomno čuvanoj.  

NAPOMENA: Sve slovne i druge tehnicke grjeske, ako postoje u sklopu ajeta i sura, nastale su uslijed nase obrade. Molim Allaha dz.s. da nam to ne upise u losa djela, a vas koji budete ucili online Kur’an molimo da ovo uzmete sa razumijevanjem!

Urednitvo!

[ zatvorite stranicu ]