78. An-Naba' - Vijest
Mekka - 40 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 1. O čemu oni jedni druge pitaju?

 2. O vijesti velikoj,

 3. o kojoj oni različita mišljenja imaju.

 4. To nije dobro, oni će saznati sigurno!

 5. I još jednom, to nije dobro, oni će saznati sigurno!

 6. Zar Zemlju posteljom nismo učinili,

 7. i planine stupovima,

 8. i vas kao parove stvorili,

 9. i san vaš počinikom učinili,

 10. i noć pokrivačem dali,

 11. i dan za privređivanje odredili,

 12. i iznad vas sedam silnih sazdali,

 13. i svjetiljku plamteću postavili?

 14. Mi iz oblaka vodu obilno spuštamo

 15. i činimo da uz njenu pomoć raste žito i bilje,

 16. i bašče guste.

 17. Dan sudnji je, zaista, već određen,

 18. Dan kada će se u Rog puhnuti, pa ćete vi, sve skupina po skupina, dolaziti,

 19. i nebo će se otvoriti i mnogo kapija imati,

 20. i planine će se zdrobiti i priviđenje će biti.

 21. Džehennem će zasjeda postati,

 22. nasilnicima mjesto povratka -

 23. u kome će zauvijek ostati:

 24. u njemu svježine neće osjetiti, ni pića okusiti,

 25. osim vrele vode i kapljevine,

 26. kazne prikladne.

 27. Oni nisu očekivali da će račun polagati

 28. i dokaze Naše su pretjerano poricali,

 29. a Mi smo sve pobrojali i zapisali -

 30. pa trpite, mučenje ćemo vam sve gorim učiniti.

 31. A onima koji su se Allaha bojali želje će se ostvariti:

 32. bašče i vinogradi,

 33. i djevojke mlade, godina istih,

 34. i pehari puni.

 35. Tamo prazne besjede i neistinu neće slušati,

 36. Gospodar tvoj će ih darom obilnim nagraditi,

 37. Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, Milostivi, kome neće smjeti niko prvi riječ prozboriti

 38. na Dan kada Džibril i meleki budu u redove poredani, kada će samo onaj kome Milostivi dozvoli govoriti, a istinu će reći.

 39. To je neizbježan Dan, pa ko hoće, Gospodaru svome će, kao utočištu, poći.

 40. Mi vas na skoru patnju upozoravamo, na Dan u kome će čovjek djela ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti: "Da sam, bogdo, zemlja ostao!"  

NAPOMENA: Ako postoje slovne i tehničke greške, nastale su usljed naše obrade. Unaprijed se izvinjavamo i molimo da nam to uzmete sa razumijevanjem, bez zamjerke! Hvala!

Uredništvo!

[ zatvorite stranicu ]