111. Al-Lahab - Plamen
Mekka - 5 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  1. Neka propadne Ebu Leheb,* i propao je!

  2. neće mu biti od koristi blago njegovo, a ni ono što je stekao,

  3. ući će on, sigurno, u vatru rasplamsalu,

  4. i žena njegova, koja spletkari;

  5. o vratu njenu biće uže od ličine usukane!  

NAPOMENA: Ako postoje slovne i tehničke greške, nastale su usljed naše obrade. Unaprijed se izvinjavamo i molimo da nam to uzmete sa razumijevanjem, bez zamjerke! Hvala!

Uredništvo!

[ zatvorite stranicu ]