101. Al-Qari'a - Smak svijeta
Mekka - 11 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 1. Smak svijeta!

 2. Šta je Smak svijeta?

 3. i šta ti znaš o Smaku svijeta?

 4. Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani,

 5. a planine kao šarena vuna iščupana.

 6. Onaj u koga njegova djela budu teška -

 7. u ugodnu životu će živjeti,

 8. a onaj u koga njegova djela budu lahka -

 9. boravište će mu bezdan biti.

 10. A znaš li ti šta će to biti? -

 11. Vatra užarena!  

NAPOMENA: Ako postoje slovne i tehničke greške, nastale su usljed naše obrade. Unaprijed se izvinjavamo i molimo da nam to uzmete sa razumijevanjem, bez zamjerke! Hvala!

Uredništvo!

[ zatvorite stranicu ]